aviFORUM – 马德里

11月22日,在西班牙和葡萄牙举行新的产卵部门活动,Zucami出席。 第四场aviFORUM在马德里 市万达大都会体育场举行。讨论相关行业并且反观市场面临的新挑战。


 • 05 - 10月
 • 05 - 11月
 • 29 - 11月
 • 10 - 12月
 • 29 - 11月
 • 29 - 11月
 • 29 - 11月
 • 29 - 11月
 • 03 - 11月
 • 29 - 11月
 • 29 - 11月
 • 09 - 10月
 • 29 - 11月
 • 10 - 9月
 • 11 - 12月
 • 29 - 11月
 • 03 - 4月
 • 03 - 4月